Helle Bonnesen

Folketingskandidat
København, Frederiksberg, Dragør og Taarnby

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden

Mine mærkesager

Gruppeformand
Det Konservative Folkeparti
i Københavns Borgerrepræsentation

Medlem af teknik- og miljøudvalget
Medlem af beskæftigelse- og integrationsudvalget
Medlem af Metroselskabets bestyrelse

København skal fungere i hverdagen

Jeg er Københavner og Konservativ med stort K.
Jeg sidder i dag i Borgerrepræsentationen og hver dag arbejder jeg for, at København fungerer i hverdagen. Det arbejde vil jeg gerne fortsætte med.

Bedre kvalitet i daginstitutionerne

Vi har set for mange tilfælde af dårlig ledelse og dårlig trivsel. Vi skal gøre op med troen på at stort = godt. Store klynger skal brydes op i mindre enheder, så hverdagen bliver tryg, nærværende og positiv for både børn, forældre og personale.

Faglighed og trivsel i skolerne

Vi skal have en høj faglighed, så de københavnske børn bliver blandet landets bedste. Bedre kvalitet i undervisning af flygtningebørn, så vi sikrer en god integration. Og så skal vi lade privatskolerne i fred. De yder et stort bidrag af valgmuligheder for børn og deres forældre.

En grøn, ren og levende by

Jeg er stolt af, at vi som parti har arbejdet så fokuseret på bl.a. renere vand i havnen. Byudvikling skal tage hensyn til bynatur og ikke mindst en arkitektur, der respekterer byens historie og arv. Nybyggeri skal være langtidsholdbart.

Nemt at komme rundt

Vi skal have metro til alle bydele, så byen kommer til at hænge sammen som en hel hovedstad. Trafik og parkering skal hvor muligt ned under jorden, så vi kan bruge pladsen til borgernes hverdag og trygge cykelstier. 

Seneste opslag fra Helle

 

Mine mærkesager

i København og Region Hovedstaden

København skal fungere i hverdagen

Velfærd er frihed til at vælge

 • Ældre er gamle nok til selv at vælge deres plejebolig og hjemmehjælp
 • Bevar familielægen
 • Forældre skal frit vælge mellem selvejende, kommunale og private tilbud til deres børn. Det skal kommunen ikke blande sig i

En tryg og sikker by

 • Lokalt ordenskorps skal sikre tryghed i nattelivet
 • Vi skal bekæmpe bander og ungdomskriminalitet

Nemt og hurtigt rundt i byen

 • Metro til alle bydele samt bedre cykelstier og flere smutveje
 • Tung trafik ud af byen og parkering under jorden

En smuk og ren by

 • København skal være CO2-neutral, så næste generation får ren luft
 • Nybyggeri skal passes ind, ikke presses ind. Vi skal værne om vores by
 • Grønne åndehuller, klimasikring og trafikløsninger skal indgå i al nybyggeri

Region Hovedstaden
Et hjerte for sundhed

Ældre er gamle nok til at bestemme selv

 • Flere frie valg fra både offentlige og private leverandører om hjemmehjælp, plejebolig og genoptræning

Fokus på senfølger efter kræft

 • Konservative har fået indført en senfølgeklinik for tarmkræftpatienter
  Flere klinikker til andre senfølger fra både kræft og Covid-19. Det er vejen tilbage til en nemmere hverdag

Det skal være trygt at være patient

 • Bevar familielægen og flere speciallæger i Region Hovedstaden
 • Tid til den enkelte patient, ambulancer der kommer til tiden, og sikkerhed for den rigtige visitation fra start

Bæredygtigt sundhedssystem

 • Sundhed er også grøn økonomi
  Vi skal vælge bæredygtige løsninger for sundhedsvæsnet i både indkøb og byggeri
 • S-tog eller Metro til de store hospitaler

Mød Helle

Se alle Begivenheder