Helle Bonnesen

Medlem af Folketinget

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Det kæmper Helle for

Medlem af Folketinget

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Medlem af teknik- og miljøudvalget
Medlem af beskæftigelse- og integrationsudvalget
Medlem af Metroselskabets bestyrelse

Jeg er Københavner og Konservativ med stort K, og det er vigtigt, at landets hovedstad er stærkt repræsenteret. For det hele må ikke gå til jyske motorveje eller udflytning af arbejdspladser.
Jeg sidder i dag i Borgerrepræsentationen og hver dag arbejder jeg for, at København fungerer i hverdagen.

Økonomisk sikkerhed – erhvervslivet er nøglen til velfærd

Priserne stiger og økonomien er usikker. Derfor skal skatten sænkes. Det giver luft i budgettet. Erhvervslivet skriger på arbejdskraft, mens regeringen vil hæve dagpengene og sende folk på tidlig pension. Vi skal have flere i arbejde, også indvandrere med erfaring udefra, og studerende, som gerne vil arbejde ved side af studiet. Vi har i den grad brug for alle. Erhvervslivet skaber økonomien til vores velfærd.

Et trygt og effektivt sundhedsvæsen

Et godt sundhedsvæsen er rygraden i vores hverdag. Vi skal sikre hurtig hjælp ved alvorlig sygdom, psykisk sygdom og støtte til unge der mistrives. Vi skal stoppe med at flytte uddannelsespladserne væk fra København, vi har brug for personalet her.
Ældre skal have indflydelse på valg af plejebolig, hjemmehjælp og hvad de skal have at spise. De er gamle nok til at vælge selv.

Nemt og sikkert rundt i byen

Vi skal have metro til alle bydele i København og til hovedstadens hospitaler, til gavn for borgerne, patienter og personalet. Vi skal stoppe med at nedlægge P-pladser. Trafik og parkering skal hvor muligt ned under jorden, så vi kan bruge pladsen til borgernes hverdag og trygge cykelstier. Det skal være muligt at bo i Hovedstaden, selv om man har behov for bil.

Plads til familien

Vi skal frit kunne vælge mellem kommunale og private tilbud til vores børn og unge. Ingen tvangsfordeling af gymnasielever. Det skal staten ikke blande sig i.
Alle skal kunne færdes trygt og sikkert. Bander og kriminalitet skal bekæmpes.
Vi skal altid sikre, at familien får den rette hjælp, når børn og unge mistrives, og når de ældre har brug for en ekstra hånd. Lad os sammen skabe et samfund, der giver plads til familien.

Jeg er i dag folkevalgt, og jeg kæmper gerne i Folketinget for din hverdag. Dit valg.

Seneste opslag fra Helle

 

Mød Helle

Der er ingen kommende begivenheder.